E-mail disclaimer

 

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Wij verzoeken u dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Eurofysica B.V. noch haar dochterondernemingen aanvaarden enige aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen. Eurofysica B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 17116646.

 

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Alle Ansichten in dieser Mail sind persönliche Ansichten des Verfassers und decken sich nicht notwendigerweise mit denen des Unternehmens. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Eurofysica B.V. Industrie- und Handelskammer Oost Brabant Nummer 17116646.

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Alle Ansichten in dieser Mail sind persönliche Ansichten des Verfassers und decken sich nicht notwendigerweise mit denen des Unternehmens. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Eurofysica B.V. Industrie- und Handelskammer Oost Brabant Nummer 17116646.

 

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this  e-mail. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of Eurofysica B.V. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in  this e-mail is strictly prohibited. Eurofysica B.V. chamber of commerce Oost Brabant number 17116646.