search

Acquacultuur op zee

Acquacultuur op zee bestaat o.a. uit het kweken van vis en schaaldieren in kooien of bassins in zee of zeearmen. De installatie zoals op de foto bestaat meestal uit netten of kooien die aan ankers op de zeebodem of drijvende platforms worden bevestigd. Het kweken van weekdieren zoals mosselen of oesters kan zowel in zoet als zout water plaatsvinden, maar ook op het strand of aan de kust. Bij het kweken kan er gebruik worden gemaakt van lange lijnen in het water, maar ook van vlotten die men in het water laat drijven, zodat de schelpen erop kunnen groeien.

Aquacultuur kan, mits goed uitgevoerd, een alternatief zijn voor de traditionele visserij, die soms gepaard gaat met afval (visnetten) en overbevissing. Zeewierboerderijen en algenboerderijen zijn een veelbelovende nieuwe soort van acquacultuur, die ons kan helpen met duurzaamheidsdoelstellingen. Maar de technieken van deze acquacultuur moeten nog verder ontwikkeld worden de komende jaren.

 

Vissen kweken op zee?

Ocean farming werkt door vissen te kweken in gecontroleerde omgevingen in de zee. Afhankelijk van het specifieke type aquacultuur kunnen de gekweekte organismen wordt gekweekt ofwel worden bewaard in netten of kooien die aan de zeebodem zijn bevestigd, of op drijvende platforms.

Eenmaal in de aquacultuurstructuur geplaatst, worden de organismen gevoed en verzorgd. Het voer kan uit visvoer, algen of andere voedingsstoffen bestaan. De kwekerij zal de omstandigheden in de aquacultuur monitoren en factoren als watertemperatuur, zuurstofgehalte, waterkwaliteit en de hoeveelheid voer aanpassen om de groei van de gekweekte vis of schelpdieren te optimaliseren.

Hoewel aquacultuur veel voordelen kan hebben, kunnen er ook uitdagingen zijn met aquacultuur, waaronder het risico op ziekte onder de gekweekte organismen, milieueffecten zoals vervuiling en de verspreiding van invasieve soorten, en impact op het lokale ecosysteem.

Het is belangrijk om passende regelgeving en monitoring te hebben om deze risico's tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat de aquacultuur op een duurzame manier wordt ontwikkeld.

 

pH waarde van zeewater

Onderzoek in dit practicum hoe de pH-waarde van (zee)water de kalkvorming in organismen beïnvloedt en dus ook de leefomstandigheden van schaal- en schelpdieren. 

Download hier het practicum

Hoe wordt een kwekerij op zee geoogst?

Als de vissen, schelpdieren of planten groot genoeg zijn gegroeid, moeten ze geoogst worden.

Het oogstproces kan variëren afhankelijk van het type en kan methoden omvatten zoals trawlvisserij, duiken of oogsten per boot of helikopter. Maar zeker in kwetsbare natuurgebieden zoals de Waddenzee en Oosterschelde kan dat soms ongewenste schade opleveren. Speciale ‘invanginstallaties’, met lijnen die dankzij boeien blijven drijven, zijn dan een uitkomst.

Refractometer 0-10% zoutgehalte

Bepaal het zoutgehalte van zeewater d.m.v. deze refractometer met automatische temperatuurcompensatie. 
Het instrument heeft verschillende schalen die een directe aflezing van dichtheid en zoutconcentratie in water mogelijk maken.

Prijs € 72,50 ex. BTW

Bekijk hier

keyboard_arrow_up