search

Op een praktische manier aan de slag met de lesstof

Ben jij leraar in het primair onderwijs en ben je op zoek naar benodigdheden voor tijdens de les? Bekijk dan hier het aanbod van Eurofysica. Wij hebben al 60 jaar ervaring met practisch lesgeven, en zijn internationaal actief voor de basisschool.

Kerndoelen van het SLO

Het is niet altijd even makkelijk op alle kerndoelen te raken en deze te verantwoorden aan de inspectie. Wij hebben het makkelijk gemaakt door onze practische producten te groeperen op doelen. Zoals bijvoorbeeld

 • Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving
 • Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen
 • Kerndoel 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals
  • licht
  • geluid
  • elektriciteit
  • kracht
  • magnetisme
  • temperatuur
 • Kerndoel 43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind
 • Kerndoel 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik
 • Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren
 • Kerndoel 46: De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt
 • Kerndoel 49: De leerlingen leren over klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden
 • Kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. hooggebergten en rivieren

Aanbodsdoelen SLO: 21e eeuwse vaardigheden

Eurofysica is een onderwijsvernieuwer op het gebied van pratische vaardigheden. Zo hebben we producten ontwikkeld voor 21e eeuwse vaardigheden en hernieuwbare energie; 2 zeer actuele thema's in onze maatschappij waar jouw leerlingen zeker later mee te maken krijgen. Wij bieden oplossingen voor de volgende 21e eeuwse vaardigheden:

 • Computational thinking
 • ICT-basisvaardigheden
 • Creatief denken en handelen
 • Probleemoplossend denken en handelen

Vragen?

Kom je er niet helemaal uit? Wil je dat we vrijblijvend op school langskomen voor een demonstratie? Bel ons dan: 073-6232622; onze ervaren medewerkers helpen je graag verder.

keyboard_arrow_up